MUA BÁN VÀ TRAO ĐỔI CÁC MẶT HÀNG ĐIỆN LẠNH

mua bán và trao đổi các mặt hàng nhằm nâng cao chất lượng sử dụng cho khách hàng
trực tiếp khảo sát và định giá sản phẩm,tư vấn hợp lý giải pháp thay thế phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng sử dụng cho khách hàng